poniedziałek, 29 sierpnia 2016

WykrójMiastoTarnów
zdjęcia będące częścią dokumentacji fotograficznej wystawy Wykrój Miasto Tarnów w BWA Tarnów autorstwa Kacpra Szaleckiego.